Is onze elektriciteit te duur ?

Heeft uw buurman gelijk als hij zegt dat misschien ook de onkosten van het onderzoek naar UFO’s in onze elektriciteitsfactuur terecht zijn gekomen ?

Eén kWh aardgas is 6x goedkoper dan één kWh elektriciteit. Uw elektriciteit zelf maken op basis van (bio)gas & zonnepanelen, en zelf stockeren wordt dus sterk aanbevolen. Elk gebouw dient op termijn zelfvoorzienend en energieleverancier te zijn, en elke auto wordt een mobiele batterij waar we onze hernieuwbare energie in opslaan en mee distribueren. Groot of klein, smart grids zullen voor een aanzienlijk deel de duurzaamheid van onze samenleving bepalen, want hoge rendementen x hoge rendementen = 75% minder uitstoot.

Mag de bevolking een correcte correlatie tussen afname- en injectieprijzen verwachten ? Zullen dynamische tarieven hierin de leidraad zijn ?

Hoe betrouwbaar, betaalbaar en efficiënt zullen de nieuwe regels inzake onze energievoorziening worden ? Zijn ze ook ethisch geschikt om lang mee te gaan en kunnen ze alle burgers meenemen in de energietransitie ?

Groenerleven.be beantwoordt geen retorische vragen.

Realisme is noodzakelijk

Het energielandschap is in beweging.

Zolang deze verandering gebaseerd is op een realistisch perspectief, gaat de toekomst er pakken beter uitzien. Af en toe een grote uitschuiver valt niet uit te sluiten, en we blijven sowieso vechten tegen onze gebruiken uit het verleden: ‘We’ve done it always this way !’.

De energiedichtheid van de door ons gebruikte brandstoffen is rechtstreeks gelinkt aan klimaatverandering. Een correct gebruik van grondstoffen is essentieel om verspilling tegen te gaan:

  • Hout: gebruiken we best hoofdzakelijk voor meubels en voor gebouwen
  • Steenkool: onze oude vriend, zolang het in de grond blijft
  • Olie: zal nog vele jaren verkeerd gebruikt worden, ondanks de alternatieven
  • Gas: de enige echte lange termijn transitie brandstof, maar enkel bij correct gebruik en bij transformatie naar groene gassen
  • Uranium: de landen met betrouwbare centrales hebben goud in handen

U weet, slechts 20% van onze energievoorziening is elektrisch. Daarvan levert hernieuwbare energie amper 119 uur per jaar meer dan de helft van onze elektriciteit. Die andere 8640 uur (of 98% van de tijd) duwt hernieuwbare energie dus minder dan de helft van de elektronen door de kabels.

De weg naar een duurzame samenleving is nog heel lang, maar blijf als weldenkende mens investeren in: producten met hoge efficiëntie, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen (al dan niet hybride), elektrische auto’s, slimme toestellen, participaties in hernieuwbare energie, …

Elektriciteitsmix 2020

Het aandeel hernieuwbare energie groeit tot 18,7 % van onze Belgische elektriciteitsmix.

De records van zonne-energie in de lente zijn mede te danken aan het ontbreken van vliegtuigstrepen.

De productie van zonne-energie is hoger gedurende de zomermaanden en die van windenergie is meer uitgesproken tijdens de wintermaanden.

Het aandeel elektriciteit is slechts 20% van ons energiesysteem. De weg is dus nog lang, maar gelukkig zijn er steeds meer mensen en bedrijven die beseffen dat de nieuwe manier van leven zoveel waardevoller is.

Dure vs hybride energievoorziening

Vandaag is slechts 20% van het huidige energieverbruik in België elektrisch, maar de stijgende lijn is ingezet (elektrische auto’s, warmtepompen, …). Werken met elektriciteit is gemakkelijk: stekker insteken en gaan met die banaan, easy peasy. Vandaar dat we de neiging hebben om ‘elektrisch’ te denken als het over energie gaat.

Maar, onze stroom uit het stopcontact heeft een groot nadeel waar we één keer per jaar mee geconfronteerd worden: de kostprijs. Elektriciteit transporteren is veel duurder dan het vervoeren van gas, en het opslaan van een grote hoeveelheid elektriciteit is quasi onbetaalbaar. Gevolg: een hoge elektriciteitsfactuur, die nog gaat stijgen (versterking netten + sluiting kerncentrales ?).

Om de factuur in de toekomst aanvaardbaar te maken dringt een hybride energievoorziening zich op: stockage en transport gasvormig, gebruik ter plaatse elektrisch door efficiënte decentrale opwekking. Dan komen koning waterstof en joker biogas achter de hoek kijken om de energieleveranciers van de toekomst te worden: groener, en op termijn goedkoper dan onze huidige energievoorziening.

Het draaiboek om de energie van de windmolenparken in zee aan land (met Zeebrugge als waterstofhub) te krijgen, moet vandaag al geschreven worden. Zo niet, dan gaan de facturen bij onze kleinkinderen terechtkomen.