Winnende wind in EU – 2022

CF onshore 24%, CF offshore 36%

Nederland zit boven het EU-gemiddelde. België op plaats 11 (EU + UK), zit er onder.
Tegen 2027 streven we naar een verdubbeling.