Winter is coming, check your contract !

De energieprijzen zijn al geruime tijd onstabiel, ook de gascontracten hebben een turbulent bestaan. Verwarmt u nog op gas en heeft u geen vast contract meer, dan kan u d’r goed aan doen om uw contract voor deze winter te herbekijken.

Bij meerdere leveranciers zijn er grote verschillen tussen de gasprijzen bij verschillende contracttypes, tot x3 per maand.

Tips voor een lagere gasrekening tijdens deze winter:

  • Doe de V-test (Consumentenbond in NL)
  • Check de tariefkaarten, de prijs per kWh is doorslaggevend bij hoog verbruik
  • Gas van ZTP (Zeebrugge) is voorlopig goedkoper dan TTF (Nederland)
  • Controleer maandelijks de tariefkaarten en durf te switchen van leverancier en/of type contract
  • Heeft u nog geen digitale gasmeter, dan geeft u best elke eerste dag van de maand de meterstand door via de website van de leverancier

Idem dito voor elektriciteitscontracten, controleer en verander indien nodig. De elektriciteitsprijs is ongeveer 2.5 keer (2x gasprijs + 0.425x CO2-prijs) duurder dan de gasprijs.

Door vandaag energiecontracten grondig onder de loep te nemen, kan een gemiddeld gezin komende winter tot duizend Euro en meer besparen. Die winst wordt dan thuis best geïnvesteerd in energie-efficiënte aanpassingen zodat u steeds minder energie zal verbruiken en dus steeds minder zal moet betalen.