COP & SCOP van een warmtepomp

Warmtepompen onttrekken buitenshuis warmte aan lucht (of water) om deze dan binnenshuis terug af te geven. De COP zegt iets over het verbruik van een warmtepomp (WP). Hoe hoger dit getal, hoe lager het elektriciteitsverbruik van de WP. De SCOP geeft het gewogen gemiddelde weer van een heel jaar, bij een moderne WP kan deze waarde boven de 5 liggen.

Ook als het koud is, haalt de WP nog veel energie uit de buitenlucht, want bij 0°C (= 273 K) zit er nog warmte in onze atmosfeer. Met regelmaat wordt het vriespunt van water als rendabele grens voor warmtepompen beschouwd door Jan Modaal, gelukkig is dit niet zo. Er bewegen immers nog veel moleculen onder het nulpunt van de Celsiusschaal, waardoor warmtepompen ook uiterst efficiënt/rendabel zijn als het vriest.

Het rendement van een verwarmingsketel ligt onder de 100%, wat vergelijkbaar is met een SCOP-waarde lager dan 1. In de nabije toekomst zullen er dan ook geen verwarmingsketels meer gebruikt worden in nieuwe gebouwen, en dat is positief voor het klimaat & milieu.

Oh ja, zonnepanelen zijn de beste vriendjes van de WP, zelfs in de winter. Elke kWh die we plaatselijk opwekken en dan efficiënt gebruiken is een stap in de goede richting.