Elektriciteitsmix 2022 – België

Feiten & cijfers (uit persbericht Elia):

  • wind- en zonneproductie blijven toenemen en breken records
  • 47% van de elektriciteitsmix komt van kernenergie, 27% van gas
  • het elektriciteitsverbruik is met 3,3% gedaald
  • de gemiddelde maandprijs per MWh (DAM) is historisch hoog, 245 €/MWh

In 4% van de tijd levert wind + zon meer dan 50% van onze elektriciteit. Dit is een verdubbeling tov 2021.

Hernieuwbare elektriciteitsproductie neemt met 14% toe, zonne-energie zelfs met 37%.

Wind en zon wisselen elkaar mooi af. De zon is ruimschoots aanwezig tussen maart en oktober, in de andere maanden halen we records met onze windproductie.

Energie is duur, en blijft waarschijnlijk nog meerdere jaren duur. Minder verbruiken is minder betalen.

België is nog steeds netto-exporteur van CO2-arme elektriciteit.

To do ?

  • Elektrificatie is de meest aangewezen manier om onze leefwereld sneller te decarboniseren, daarom gaan we blijven investeren in hernieuwbare energie.
  • Maak van elk gebouw een energiecentrale: leg zonnepanelen en/of zonneboiler op het dak en reduceer uw kWh-verbruik door efficiënte technologie (warmtepomp, A++, …) te gebruiken.
  • Sla hernieuwbare energie op in elektrische auto’s en in een thuisbatterij of wijkbatterij. Door het dynamisch tarief te gebruiken, kan je dagelijks tegen de laagste uurprijzen laden.
  • Elektrische auto’s worden de standaard omdat ze 4x minder energie verbruiken dan auto’s met verbrandingsmotor. Ze kunnen ook energie terugleveren.