Superkritisch H2O

Vloeibaar drinken we het, we schaatsen er graag op in vaste vorm, en als gas komen we het tegen in een Turks bad: water. De vierde fase van H2O is de superkritische fase: bij 375°C en 221 bar.

De eigenschappen van water veranderen drastisch als het zich in de superkritische fase bevindt. Het water wordt dan een oplosmiddel voor organische componenten. Er ontstaat een snelle en vrijwel volledige omzetting van de organische bestanddelen naar gas, waarbij groen methaan, groene waterstof en groene CO2 ontstaat.

In mensentaal: tijdens het sudderen van uw groentensoep in de snelkookpan, kap je het groenafval in een vatje drukkend warm water en dan komen er veel groene gassen vrij. Deze bewerking geeft ons de mogelijkheid om van restafval energie te maken dat gemakkelijk transporteerbaar, stockeerbaar en bruikbaar is.

In tegenstelling tot andere technologieën zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, brandstofcel, hybrides, elektrische auto’s, … die vandaag op grote schaal thuis gebruikt worden, is deze technologie gevaarlijker dan een soepje bereiden. Vandaar, don’t try this at home.

Groen gas ?

Ondertussen heeft Jan Modaal een groenestroomcontract bij zijn elektriciteitsleverancier afgesloten. Doen we nu hetzelfde voor groen gas, dan heeft dat een impact op de vergroening van ons aardgasnetwerk en is dat dus een extra stap richting energietransitie.

Het injecteren van groene waterstof in het aardgasnetwerk wordt frequent als inefficiënt en duur beschouwd. Deze discussie zou anders zijn als men rekening houdt met de grote systeemkost van het elektrische netwerk. Energie via de gasinfrastructuur op hoge druk transporteren is namelijk 10 keer goedkoper dan het transport via het elektriciteitsnet op hoogspanning. Energie maken en energie transporteren, worden te pas en te onpas van elkaar losgekoppeld, en zodoende bestaat de kans dat we de rekening later gepresenteerd gaan krijgen. We mogen de boot naar groen gas niet missen want hij maakt onmiskenbaar deel uit van de noodzakelijke energietransitie.

Anders willen of niet, in de energiewereld zal de aardgasinfrastructuur de komende decennia nog een groot pakket van de moleculen vervoeren. En ook hier geldt: hoe groener, hoe beter.

Denken we te veel elektrisch ?