2030 volgens Planbureau

Het is niet “wie” onze kerncentrales uitbaat dat belangrijk zou moeten zijn, maar wel de “doelstellingen” die we willen behalen: CO2-arme en goedkope elektriciteit beschikbaar stellen aan de burgers.

Een verlenging van enkele van onze kerncentrales (12 g CO2/kWh) met 10 jaar, het bouwen van enkele nieuwe flexibele gascentrales (490 g), maar vooral de investeringen in nieuwe windmolenparken (12 g), zonneparken (41 g) en een waterstofnetwerk dringen zich op. Dus een én-én-verhaal ipv een of-of-verhaal.

Laat ons hopen dat de langetermijndoelen de partijkleuren kunnen overstijgen in het energiedebat.

2020: de waterstofspelen

Op de 7-kamp en de brug met ongelijke leggers na, zal Japan ons een technologische klap rond de oren geven tijdens de olympische spelen van 2020 in Tokyo.

Het land van de rijzende zon zet volop in op waterstof, en daarmee geven ze de richting aan voor een fossielvrije wereld. Deze eerste virtuele gouden medaille van 2020 is hoogstwaarschijnlijk de meest waardevolle … ooit.

Electricity map

Live CO2 uitstoot van het elektriciteitsverbruik, via website (of app): Steeds andere kleurtjes, afhankelijk van het weer (wind, zon, water). Remember: in België gaat slechts 20% van het energieverbruik naar het maken van elektriciteit.

Live CO2 uitstoot van het elektriciteitsverbruik, via website (of app):


Steeds andere kleurtjes, afhankelijk van het weer (wind, zon, water).

Remember: in België gaat slechts 20% van het energieverbruik naar het maken van elektriciteit.

Niet onze fout !

Neen, de klimaatopwarming en de vervuiling van deze planeet zijn niet onze persoonlijke schuld. Het is een maatschappelijk probleem dat een collectieve actie vereist, slechts dan is er verandering mogelijk. Vanuit Vlaanderen, vanuit België, vanuit Europa … maar wachten op de Chinezen, de Indiërs en de Amerikanen, zou voor onze nakomelingen een slag in het gezicht zijn.

Al wat we nu wel persoonlijk kunnen doen, is een surplus. Groener wonen, groener rijden, groener eten, groener reizen … groener leven ! Niet abrupt, maar met mondjesmaat volgens de ingesteldheid van de persoon in kwestie. Vandaag groener dan gisteren, morgen groener dan vandaag.

Het debat dat in de huiskamers, de kroegen, de refters en op andere plaatsen door Jan en alleman aan de hand van willekeurige grafiekjes, cijfers en krantenberichten gevoerd wordt, is wat het is. Soms interessant, niet altijd zinvol, maar de bewustwording rond de problematiek is beter dan het hoofd in het zand steken.

It’s simple; minder bruiner en meer groener.

Uw stopcontact

Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom dat uit uw stopcontact komt is immens. Kort geschetst komt het hierop neer:

  • Indien u bij grijze stroom twee vingers in het stopcontact steekt, worden de uiteinden zwart en ruiken uw nagels naar houtskool.
  • Bij groene stroom daarentegen, zal uw stoofpotje met tuingroenten beter smaken en zullen de vogels langer en luider fluiten.

Tuurlijk niet. Groene stroom wordt geleverd door groene energiebronnen (windmolens, waterkracht, zonne-energie, biomassa, …) vanuit binnen- en buitenland. Grijze stroom komt voort uit fossiele stoffen (steenkool, bruinkool, aardgas, …) maar ook kernenergie behoort tot deze categorie vanwege zijn afval.

Tip: Stap over naar een groene stroom– en groen gasleverancier, tenzij u in een tipi bovenop de berg leeft.

Opmerking: Ook met zonnepanelen (of een brandstofcel) schakel je beter over naar een groene leverancier. Je levert groen, én ontvangt groen.

Bruinkool

De mooie bruine vlekken bij onze buren, niet ver over de grens, tussen Aken en Keulen zijn bruinkoolmijnen. Schoon om te zien op google maps, zeer vervuilend voor de planeet. En dubbele pret voor ons als de wind verkeerd zit, van sneeuw tot zure regen. De contradictio in terminis bij de Duitsers (energiewende) is groot: snel groeiende markt van windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen tegenover de ontginning van bruinkool, en tegenover het sluiten van de kerncentrales.

CO2 ? Nein, habe noch nicht davon gehört.

Noot: vergeleken met Polen is Duitsland de primus van de klas.

Meer bruine foto’s.

Dikke truiendag

Vandaag, 12 februari is het dikketruiendag, we zetten de verwarming enkele graden lager. Een mooi initiatief, niet in het minst om een aantal zaken in perspectief te zetten.

  • Quiz: Wat is beter voor onze planeet op dikke truiendag (en de andere 364 dagen) ?

A. Niet gerenoveerde woning (of gebouw) van de jaren ’90 met de thermostaat op 18°C ?

B. Een passieve woning, BEN-woning of goed geïsoleerde/gerenoveerde woning (met moderne technieken) en thermostaat op 21°C ?

  • Antwoord:

A. Nope. Ga verder naar energiesparen.be.

B. Proficiat, u bent mee.

De thuisbatterij

Is de thuisbatterij rendabel ? Neen, maar de prijzen zakken en de energiedichtheid van batterijen stijgt.

Is de thuisbatterij op wielen (lees: de elektrische auto) een alternatief om energie op te slaan ? Ook nog niet, maar de technieken (bi-directionele aansluiting, beperking laadmogelijkheden/cycli, vehicle-to-grid, …) evolueren in sneltempo.

Theoretisch gezien zou een elektrische auto dus wel dienst kunnen doen als thuisbatterij én als auto, 2 vliegen in één klap. Laden tijdens de zonnepiek, afgifte op de vraagpiek ’s avonds en terug laden ’s nachts tijdens de daluren. Maar, gesjoemel gegarandeerd (laden op het werk, afgifte thuis).

Off-grid gaan is nog niet aan de orde, het is duurzamer en goedkoper om dat niet te doen.

Slimme meter

De slimme meter of digitale meter, zal op termijn de analoge meter of ferrarismeter gaan vervangen. Bij het gebruik van zonnepanelen draait de analoge meter vandaag nog terug, daar tegenover staat het prosumententarief. Ook bij de digitale meter zullen kleine leveranciers van elektriciteit daar in de toekomst nog voor gecompenseerd worden. Uw investering in zonnepanelen of brandstofcel blijft dus rendabel en goed voor het milieu.

Tip: maak zelf uw groene stroom.

Info digitale meter

Grey day

Proficiat !

Vandaag, 4 februari 2019 is het onze grijze dag. Het aandeel hernieuwbare energie dat ons land zelf produceert is vandaag al geconsumeerd. Bij het lezen van deze woorden gaan we tot het einde van het jaar verder op “grijze” energie; uranium, gas, steenkool en misschien nog wat andere fossiele brandstoffen uit de buurlanden. Eerder zwarte dag denkt u, hmm.

Twee jaar geleden vierden we deze grijze dag op 1 februari, dus tegen dit tempo heeft ons land het genoegen om rond 2245 trots de groene vlag te mogen hijsen. Zet de champagne al maar koud.

Zijn ze in Schotland, Ijsland, Noorwegen, Zweden, Portugal, Denemarken … zoveel slimmer dan ons ?

Indien er geen (over)subsidies geweest zouden zijn voor zonnepanelen en voor windmolenparken in de zee, zouden we deze feestelijke dag dan vroeger of later vieren ?

De transitie naar hernieuwbare energie gaat traag, te traag. Maar het lange protest van onze klimaatspijbelaars op donderdag gaat hopelijk de groene hersenactiviteit van onze bestuurders in Brussel heractiveren. Beste jeugd, hartelijk dank hiervoor !


Waterstof

1869: Waterstof, het eerste element in de tabel van Mendeljev. En ondanks deze meest bevoorrechte plaats in de lijst, nog relatief onbemind in onze leefwereld.

1874: Jules Vernes: “Waterstof, de energiedrager van de toekomst.” Ooit gaan we ons afvragen waarom de waterstofindustrie zo traag op gang gekomen is. Het ligt aan ons, wijsheid komt met de jaren.

2019: De mogelijkheden voor waterstof zijn nog steeds legio; als grondstof, als brandstof, als energiedrager, … heeft dit lichtste element op aarde een enorm potentieel om de samenleving duurzamer te maken.

Hoe hoger de prijs van CO2, hoe sneller de waterstofwereld zich verder zal ontwikkelen, en hoe rapper we onafhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen.

Bron: Waterstofnet.eu


Groener wonen

Technologie @ home:

Nogmaals, de zon. Gebruik zonnepanelen en zonneboiler. Terwijl u bruint op het terras, kruipt de energie uw huis binnen. Check uw mogelijkheden op de zonnekaart.

Een warmtepomp: principe van een frigo, uitwisseling van warmte (of koude) met de omgeving (aarde of lucht) waarbij zeer hoge rendementen mogelijk zijn. Terecht de topper bij nieuwbouw en bij verbouwingen.

Een brandstofcel produceert zelf elektriciteit en warmte, wordt gevoed door waterstof uit aardgas (eventueel groen gas). De kostprijs van 1 kWh aardgas is ongeveer 6 keer lager dan 1 kWh elektriciteit uit het net (incl. alle toeslagen en taksen). Hiermee verdubbelt u het rendement van de elektriciteit uit uw stopcontact. Deze manier van produceren is nog relatief onbekend in onze contreien, maar gemeengoed in Japan. Voorlopig een dure technologie maar gesubsidieerd door Europa en Vlaanderen, waardoor snel rendabel.

Vergeet mazout of verwarmen met hout. Pellets en aardgas hebben nog even een toekomst, maar de alternatieven scoren beter.

Onze huizen zijn toch goed geïsoleerd ?

Groener rijden

Milieuvriendelijke technologieën voor auto’s bestaan al eventjes: hybride, elektrisch en aardgas. De doorbraak van de waterstofauto en van de verbrandingsmotor op methanol zijn nog niet voor morgen.

Stelling 1: Elke auto zou zijn remenergie moeten recupereren (al dan niet in een kleine batterij, zoals bij een hybride).

Stelling 2: De prijs van batterijen zakt en zijn energiedichtheid stijgt, maar tot op vandaag hebben elektrische auto’s (EV) hun beperkingen en zijn ze prijzig, dus slechts geschikt voor een select publiek.

Stelling 3: Voor auto’s die redelijk wat kilometers doen is aardgas (CNG) vandaag een waardig alternatief, spijtig dat het aanbod van auto’s uit de hogere middenklasse afgenomen is.

Stelling 4: De nieuwste generaties diesel hebben voorlopig ook nog hun bestaansreden, maar niet voor kleine auto’s die enkel rond de kerktoren rijden.

Ook wat de energiedrager voor auto’s betreft, gaan fossiele brandstoffen op termijn verdwijnen naar de geschiedenisboeken. Ook hier geldt: hoe vroeger, hoe beter.

2011

Fukushima, een mooi plaatske aan de Japanse kust uitkijkend op Hawaï, zo’n 6500 km verder.

De kernramp ten gevolge van een zeebeving met tsunami veranderde de regio Fukushima, en ook ons energielandschap volgde blindelings.

Kernenergie heeft sindsdien alle perceptie tegen, een waardig alternatief of niet, deze centrales moeten dicht, met een CO2-recorduitstoot tot gevolg.

De verafgoding van steenkool- en bruinkoolcentrales bij onze oosterburen bezorgen klimatologen, wetenschappers en vele anderen slapeloze nachten.

Ondanks zijn mooie toekomst, en de energiemix die we nodig hebben, wordt kernenergie sinds 2011 buitenspel gezet.

Moet er nog zon zijn ?

De zon:

is rond, en aangezien we er elke dag over praten is het onze beste vriend.

Meer hernieuwbare energie valt er hier op aarde niet te rapen.

Energie in een verdunde vorm via wind- en waterkracht, maar vooral groots in de vorm van straling.

Met een kracht van ongeveer 1000 watt/m2 straalt ze op onze bol: veel in de zomer, minder in de winter, en andersom aan de andere kant van de evenaar.

Het is aan ons om deze energie te omarmen, door elk nieuw gebouw te voorzien van zonnepanelen en zonneboilers.

Leggen we nu nog wat stroomkabels van Noord naar Zuid, van Oost naar West, en een deel van onze energieproblemen zijn van de baan.

Te simpel gesteld ?

Hier begint het …

Het probleem België:

We hebben 4 ministers van energie, en nog eens 4 van milieu.

De ene laat (onrechtstreeks) dieselmotoren plaatsen om het mogelijke elektriciteitstekort in de winter op te vangen, de andere stuurt zijn kat naar een klimaatoverleg in Luxemburg over de uitlaatgassen. De ene geeft subsidies voor de vervanging van een houtkachel, de andere slaagt er niet in de richtlijnen van Europa rond energiebesparing te ondertekenen in Polen.

Steeds komt er een “ja maar” uitleg om onze Belgische onkunde goed te praten.

Op de spitsen en een keeper na, is dit een voetbalploeg aan ministers, maar hun kiezers krijgen steeds de forfaitscore rond de oren, een droge 5 – 0.

Normaliter vergeten mensen zo’n uitslag al na enkele dagen, maar hier kunnen onze kleinkinderen nog decennia van nagenieten.

Als het hart van Europa, zouden we net zoals onze voortrekkersrol inzake recyclage, een voorbeeldfunctie kunnen zijn, maar we degraderen onszelf tot het kindje achteraan de rij met vuile brilletje dat struikelt over zijn losse veters.