Een beetje context

Zonder te beseffen welke schade we aanrichten, halen we al vele tientallen jaren extreme hoeveelheden fossiele brandstoffen uit de aarde om éénmalig te gebruiken, om te verbranden. Gevolg: klimaatverandering.

In onze nieuwe wereld, waarin we gebruik maken van hernieuwbare energie en van beduidend minder grondstoffen die we nagenoeg onbeperkt kunnen hergebruiken, gaan we merkbaar minder schade aanbrengen aan de planeet waarop we ons bevinden.

  • Denk oubollig, denk fossiel.
  • Denk toekomstgericht, denk hernieuwbaar.
Gewicht Burj Khalifa: 500.000 ton