De 2 belangrijkste curves

  1. Het aandeel energie uit de zon van vandaag:

2. Het aandeel energie uit de zon van miljoenen jaren geleden:

Duiding:

  • Grafiek 1 gaat over hernieuwbare energie: zon, wind, water, biomassa, geothermie, biogas, …
  • Grafiek 2 gaat over fossiele energie: steenkool, aardolie, aardgas, … en zorgt voor een snelle toename van CO2
  • Beide grafieken bevatten meerdere fouten: de tijdsassen kloppen niet, grafiek 1 vertrekt niet vanuit 0%, grafiek 2 vertrekt niet vanuit 100%, is geen rechte lijn en daalt spijtig genoeg vandaag nog niet, … maar wellicht begrijpt u als weldenkende mens de clou van het verhaal.