Onze 9 planetaire grenzen

Welke zijn onze 9 biosfeergrenzen ?

  • klimaatverandering (opwarming van de aarde)
  • verlies biodiversiteit (aantal soorten)
  • landgebruik (percentage regenwouden, bossen, graslanden, … tov landbouw)
  • hydrologische cyclus (zoet water schaarste)
  • biogeochemische stromen (fosfor- en stikstofcyclus)
  • verzuring oceanen (door toename CO2)
  • luchtverontreiniging (concentratie deeltjes in atmosfeer)
  • ozonconcentratie (stratosfeer)
  • nieuwe entiteiten – chemische verontreiniging (microplastics, …)