Superkritisch H2O

Vloeibaar drinken we het, we schaatsen er graag op in vaste vorm, en als gas komen we het tegen in een Turks bad: water. De vierde fase van H2O is de superkritische fase: bij 375°C en 221 bar.

De eigenschappen van water veranderen drastisch als het zich in de superkritische fase bevindt. Het water wordt dan een oplosmiddel voor organische componenten. Er ontstaat een snelle en vrijwel volledige omzetting van de organische bestanddelen naar gas, waarbij groen methaan, groene waterstof en groene CO2 ontstaat.

In mensentaal: tijdens het sudderen van uw groentensoep in de snelkookpan, kap je het groenafval in een vatje drukkend warm water en dan komen er veel groene gassen vrij. Deze bewerking geeft ons de mogelijkheid om van restafval energie te maken dat gemakkelijk transporteerbaar, stockeerbaar en bruikbaar is.

In tegenstelling tot andere technologieën zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, brandstofcel, hybrides, elektrische auto’s, … die vandaag op grote schaal thuis gebruikt worden, is deze technologie gevaarlijker dan een soepje bereiden. Vandaar, don’t try this at home.