Dure vs hybride energievoorziening

Vandaag is slechts 20% van het huidige energieverbruik in België elektrisch, maar de stijgende lijn is ingezet (elektrische auto’s, warmtepompen, …). Werken met elektriciteit is gemakkelijk: stekker insteken en gaan met die banaan, easy peasy. Vandaar dat we de neiging hebben om ‘elektrisch’ te denken als het over energie gaat.

Maar, onze stroom uit het stopcontact heeft een groot nadeel waar we één keer per jaar mee geconfronteerd worden: de kostprijs. Elektriciteit transporteren is veel duurder dan het vervoeren van gas, en het opslaan van een grote hoeveelheid elektriciteit is quasi onbetaalbaar. Gevolg: een hoge elektriciteitsfactuur, die nog gaat stijgen (versterking netten + sluiting kerncentrales ?).

Om de factuur in de toekomst aanvaardbaar te maken dringt een hybride energievoorziening zich op: stockage en transport gasvormig, gebruik ter plaatse elektrisch door efficiënte decentrale opwekking. Dan komen koning waterstof en joker biogas achter de hoek kijken om de energieleveranciers van de toekomst te worden: groener, en op termijn goedkoper dan onze huidige energievoorziening.

Het draaiboek om de energie van de windmolenparken in zee aan land (met Zeebrugge als waterstofhub) te krijgen, moet vandaag al geschreven worden. Zo niet, dan gaan de facturen bij onze kleinkinderen terechtkomen.