EU – productie elektriciteit

Meer dan 40% van de elektriciteitsproductie in de EU komt nog van fossiele brandstoffen. Daarentegen: Zweden, Frankrijk, Luxemburg, Finland … maken propere elektriciteit tegen een relatief lage prijs.