Eb & vloed in Bretagne

240 MW (= 1/2 kleine kerncentrale), 24 x turbines van 10 MW (= de grootste windmolens op zee) gebruik makend van de getijdenstroming.