Uw stopcontact

Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom dat uit uw stopcontact komt is immens. Kort geschetst komt het hierop neer:

  • Indien u bij grijze stroom twee vingers in het stopcontact steekt, worden de uiteinden zwart en ruiken uw nagels naar houtskool.
  • Bij groene stroom daarentegen, zal uw stoofpotje met tuingroenten beter smaken en zullen de vogels langer en luider fluiten.

Tuurlijk niet. Groene stroom wordt geleverd door groene energiebronnen (windmolens, waterkracht, zonne-energie, biomassa, …) vanuit binnen- en buitenland. Grijze stroom komt voort uit fossiele stoffen (steenkool, bruinkool, aardgas, …) maar ook kernenergie behoort tot deze categorie vanwege zijn afval.

Tip: Stap over naar een groene stroom– en groen gasleverancier, tenzij u in een tipi bovenop de berg leeft.

Opmerking: Ook met zonnepanelen (of een brandstofcel) schakel je beter over naar een groene leverancier. Je levert groen, én ontvangt groen.